8.26.2009

Uppe

Bara ett konstaterande. 5.30 a.m.