4.21.2011

Geting there

Nu har jag skickat in de papprerna se var missing, och jag har varit i Oklahoma City och tagit fingeravtryck och kort. Och som vanligt sa ser jag inte klok ut pa kortet. Damen sa att jag kunde le, men inte visa tanderna. Sa da kande jag mig lite tvungen till att le. Men det gar ju aldrig bra. Mina framtander ar for stora for att le utan tander, sa jag ser helt enkelt inte klok ut, lite galen, pa mitt kort.

Jag hade tid klockan 12 och var ute darifran 12.30. Kanon. Gick fort och smidigt.

For ovrigt sa min handledare att jag ska borja preppa for presentation. Hon har nagra remarks kvar, men det ar mer ordval och dylikt. Min kommittee har uppsatsen och forhoppningsvis hittar de inga storre problem med den. Datum ar satt till Maj 4. Ska gora klar all formatering och pa Mandag ta uppsatsen till Graduate College for att de ska titta igenom den. Och man far inte skriva ut dubbelsidigt... DUMT! Istallet for 52 sidor sa ska jag skriva ut 104... vada slosa pa trad?

Inga kommentarer: